Als huisarts willen wij ons profileren als centraal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon, om samen met u te werken aan uw gezondheid in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. Naast zelfzorg willen we u helpen begeleiden en oriënteren in de hedendaagse hoogtechnologische, super gespecialiseerde geneeskunde.

Om dit te kunnen realiseren is vlotte samenwerking en wederzijdse communicatie met collega 's van de tweede en/of derde lijn van groot belang voor u. Net zoals samenwerking met andere zorgverleners: thuisverpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, apothekers, logopedisten, podologen, psychologen en zo verder.

Naast curatieve zorg vinden we preventie ook erg belangrijk. Hiervoor willen wij samen met u, uw persoonlijke en familiale (genetische) voorgeschiedenis analyseren. Aanvullend willen we u, via medische beeldvorming en diverse labo-analyses, de mogelijkheid aanbieden om hier anticiperend, preventief op in te spelen, indien u dit wenst. Ook diverse vaccinaties, gynaecologische en prenatale screening behoren tot dit domein. Parallel worden u vanuit de Vlaamse Overheid steeds meer screeningsonderzoeken aangeboden zoals screening naar dikkedarmkanker.

De praktijk is erkend als Universitaire Opleidingspraktijk. Bijgevolg kan het gebeuren dat een arts in opleiding de consultatie bijwoont. Indien u dit niet wenst, zal hier rekening mee gehouden worden.

Om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om samen te werken met de collega 's uit de huisartsenkring Kortrijk. Hiervoor kan u voor dringende medische hulp 's nachts, in het weekend of op feestdagen beroep doen op de huisarts van wacht.

Dokter Pieter Herman

Dr. Herman begon zijn studies geneeskunde aan de KULAK.
In 2005 voltooide hij Master-na-Masteropleiding in de Huisartsgeneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
Hij voltooide 1 jaar co-assistenschap orthopedie UZ Pellenberg, Prof. Dr. Bellemans
Hij is houder van de getuigschriften elektrocardiografie KUL en spirometrie UZA.
Aanvullend volgde hij opleiding in de sportgeneeskunde UZ Gent, Prof. Dr. Steyaert
en Brevet Acute Geneeskunde UZ Jette
Van 2006 tot en met 2019 was hij actief als zelfstandig huisarts in Temse.
Gedurende die periode was hij actief in het Medico-farmaceutisch Overleg koepel Waasland.

Dr. Herman is een erkend geaccrediteerd huisarts.